Dostęp do plików jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby to zrobić należy najpierw kupić książkę, na przykład w księgarni internetowej Profinfo pod tym linkiem. W książce znajdą Państwo kod aktywacyjny do produktu. Po zalogowaniu i wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego uzyskają Państwo pełny dostęp do plików.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

I. PISMA UPADŁEGO

Wyświetlanie 13 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
001.1_WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY NIEPOSIADAJĄCEJ ISTOTNEGO MAJĄTKU.docx 30,7k
001.2_WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW.docx 30,7k
001.3_WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY POSIADAJĄCEJ NIERUCHOMOŚĆ OBCIĄŻONĄ HIPOTEKĄ.docx 30,9k
001.4_WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY.docx 30,1k
001.5_WNIOSEK WIERZYCIELA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENTA.docx 24,7k
002_ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE ODDALAJĄCE WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI.docx 16,7k
003_WNIOSEK UPADŁEGO O ROZSTRZYGNIĘCIE, KTÓRE Z PRZEDMIOTÓW WCHODZĄ.docx 15,8k
004_WNIOSEK UPADŁEGO O WYDZIELENIE KWOTY NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH....docx 16,3k
005_WNIOSEK UPADŁEGO O ZWOŁANIE ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU ZAWARCIA UKŁADU.docx 16,3k
006_WNIOSEK UPADŁEGO O USTALENIE PLANU SPŁATY.docx 16,3k
007_WNIOSEK UPADŁEGO O ZGODĘ NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH....docx 16,6k
008_COROCZNE SPRAWOZDANIE UPADŁEGO SKŁADANE W TOKU WYKONYWANIA PLANU SPŁATY.docx 16,6k
009_WNIOSEK UPADŁEGO O ZMIANĘ PLANU SPŁATY.docx 16,4k
Wyświetlanie 13 rezultatów.

II. PISMA SYNDYKA

Wyświetlanie 15 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
010_ PISMO SYNDYKA INFORMUJĄCE SĘDZIEGO-KOMISARZA O NIEZGODNOŚCI UZYSKANYCH INFORMACJI....docx 16,0k
011_ WNIOSEK SYNDYKA O ROZSTRZYGNIĘCIE, JAKA CZĘŚĆ ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO WCHODZI W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI.docx 16,5k
012_SPIS INWENTARZA.docx 20,5k
013_SPIS NALEŻNOŚCI.docx 19,9k
014_SPIS NIEOBJĘTYCH PRZEZ SYNDYKA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU UPADŁEGO....docx 17,8k
015_SPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ UPADŁEGO....docx 15,4k
016_WNIOSEK O PRZYZNANIE ZALICZKI NA KOSZTY POSTĘPOWANIA.docx 15,9k
017_LISTA WIERZYTELNOŚCI.docx 22,2k
018_WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI.docx 16,2k
019_OPINIA SYNDYKA CO DO WNIOSKU UPADŁEGO O WYDZIELENIE KWOTY....docx 16,2k
020_WNIOSEK SYNDYKA O USTALENIE WYNAGRODZENIA.docx 15,9k
021_OSTATECZNY PLAN PODZIAŁU.docx 20,6k
022_SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PODZIAŁU.docx 20,3k
023_WNIOSEK O OKREŚLENIE WYSOKOŚCI KOSZTÓW POSTĘPOWANIA....docx 16,2k
024_STANOWISKO SYNDYKA CO DO WNIOSKU UPADŁEGO O USTALENIE PLANU SPŁATY.docx 17,9k
Wyświetlanie 15 rezultatów.

III. PISMA WIERZYCIELI I INNYCH PODMIOTÓW

Nazwa Rozmiar
025_WNIOSEK MAŁŻONKA UPADŁEGO O WYŁĄCZENIE Z MASY UPADŁOŚCI.docx 15,9k
026_ZAŻALENIE WIERZYCIELA NA POSTANOWIENIE O USTALENIU PLANU SPŁAT.docx 17,9k
027_WNIOSEK WIERZYCIELA O ZMIANĘ PLANU SPŁATY.docx 16,7k
Wyświetlanie 3 rezultatów.

IV. ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA

Wyświetlanie 18 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
028_POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI OSOBY NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.docx 20,7k
029_POSTANOWIENIE O ODDALENIU WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.docx 18,0k
030_POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA PRZYZNAJĄCE SYNDYKOWI ZALICZKĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW.docx 15,8k
031_POSTANOWIENIE SĄDU O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.docx 18,0k
032_POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA ROZSTRZYGAJĄCE WĄTPLIWOŚCI....docx 16,8k
033_POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA W PRZEDMIOCIE WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI.docx 16,5k
034_ POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI....docx 17,0k
035_POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA OKREŚLAJĄCE KWOTĘ NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH....docx 18,8k
036_POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA O ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ.docx 15,9k
037_POSTANOWIENIE O USTALENIU WYNAGRODZENIA SYNDYKA.docx 17,2k
038_POSTANOWIENIE SĘDZIEGO-KOMISARZA OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KOSZTÓW I ZARZĄDZENIE....docx 16,8k
039_POSTANOWIENIE SĄDU O USTALENIU PLANU SPŁATY.docx 19,6k
040_POSTANOWIENIE SĄDU O UMORZENIU ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO....docx 17,3k
041_POSTANOWIENIE SĄDU ZEZWALAJĄCE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH....docx 15,5k
042_POSTANOWIENIE SĄDU ZMIENIAJĄCE PLAN SPŁATY.docx 17,5k
043_POSTANOWIENIE SĄDU ODDALAJĄCE WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU SPŁATY.docx 17,0k
044_POSTANOWIENIE SĄDU O UCHYLENIU PLANU SPŁATY.docx 17,1k
045_POSTANOWIENIE SĄDU STWIERDZAJĄCE WYKONANIE PLANU SPŁATY I UMORZENIE....docx 16,4k
Wyświetlanie 18 rezultatów.